Notariusz Kraków
Bez kategorii

Z czym wiąże się praca notariusza z dużego miasta?

Notariusz – ten funkcjonariusz prawa nie kojarzy nam się równie źle co komornik. Czym właściwie zajmuje się notariusz Kraków? Co w chodzi w zakres jego obowiązków i możliwości? O tym w artykule. Zapraszamy do lektury.  

Zakres prac notariusza

Zacznijmy od samych zadań notariusza. Do czynności notarialnych, których dokonuje notariusz Kraków  należą w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów będących podstawą wpisu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Co ciekawe, każdy dorosły człowiek odwiedza notariusz lub ma z nim styczność przynajmniej raz w życiu.

kraków notariusz

Notariusz Kraków i jego praca uogólniając

Notariusz jest prawnikiem zajmującym się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Jego zadaniem jest również dokonywanie czynności notarialnych, które część wymieniliśmy w pierwszym akapicie. Ponieważ zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych. Ale po co właściwie jest taki urzędnik? Akty notarialne przez niego tworzone gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Co się do nich zalicza? Między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek , a także te dotyczące spadku. Podpisywałeś intercyzę? Ona też wymaga wizyty u notariusza.

Podsumowując, bez Kraków notariusza dużo więcej spraw trafiałoby do sądu, a ludzie nie mieliby takiej gwarancji, że podpisywane umowy są prawomocne i że gwarantują pewną miarę bezpieczeństwa.